Marmara Üniversitesi 50 KPSS ile personel alacak! Lise, önlisans ve lisans mezunu…

Marmara Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilanda ‘’Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2 nci maddesinin (B) fıkrasına göre 2022 KPSS(B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlarda sözleşmeli personel alınacaktır’’ ifadelerine yer verildi.

MEZUNİYETE GÖRE KONTENJAN DAĞILIMI

Lise Mezunu: 15 Temizlik Görevlisi, 

Önlisans Mezunu: 10 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 3 Tekniker,

Lisans Mezunu: 40 Büro Personeli, 1 Hemşire, 2 Mühendis.

 

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

  • Başvuracak adaylarda 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.

  • 2022 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Başvurularda Lisans mezunları için 2022 KPSS (P3) Puanı, Önlisans Mezunları için 2022 KPSS (P93) Puanı, Lise mezunları için 2022 KPSS (P94) Puanı esas alınacaktır.

  • Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmüne uygun olması

  • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak

  • Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununun 3. maddesi uyarınca arşiv araştırması/güvenlik soruşturması yapılacaktır. Söz konusu sonucun olumlu gelmesi halinde atamaları yapılacaktır.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

İlgililerin, ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde https://basvuru.marmara.edu.tr/personel internet adresinden başvurularını tamamlamaları gerekmektedir. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x